Для проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої відповідним технічним регламентом, застосовуються модулі - комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності (далі - модуль), які встановлені в Технічному регламенті модулів оцінки відповідності.

Модулі, визначені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, застосовуються в разі посилання на них у відповідних технічних регламентах.

Модулі застосовуються з урахуванням таких принципів:

  1. Недопущення введення в обіг продукції, яка не відповідає, зокрема, вимогам безпеки для життя та здоров'я людини, майна, а також охорони навколишнього природного середовища
  2. Застосування модулів залежно від стадій проектування і виробництва продукції
  3. Проведення оцінки відповідності продукції на стадіях проектування і виробництва продукції до введення її в обіг
  4. Достатньої кількості модулів для забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, вибору модулів з урахуванням виду продукції, наявністю чи відсутністю третьої сторони, умов виробництва
  5. Неприпустимості застосування надто складних модулів з огляду на мету забезпечення відповідності продукції встановленим технічним регламентом вимогам
  6. Виробник має можливість вибору між модулями забезпечення якості та модулями оцінки відповідності продукції (крім випадків, коли для забезпечення відповідності вимогам, установленим технічними регламентами, застосовується конкретна процедура)

Процес оцінювання відповідності продукції відповідає вимогам конкретного модуля згідно якого здійснюється оцінка відповідності, що встановлені в Технічному регламенті модулів оцінки відповідності.