1. «Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (із змінами і доповненнями, внесеними Постановою КМ № 632 від 28 серпня 2013 року)

2. «Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 543 від 30.06.2010 р.)

3. «Технічній регламент безпеки машин» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 № 62;

4. «Технічній регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 814;

5. «Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748;

6. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438.

7. «Технічній регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856;