1. «Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (із змінами і доповненнями, внесеними Постановою КМ № 632 від 28 серпня 2013 року)

2. «Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 543 від 30.06.2010 р.)

3. «Технічній регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 810 від 29.08.2012 та № 235 від 08.04.2013 р.);

4. «Технічний регламент з електромагнітної сумісності» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 631 від 20.06.2012 та № 235 від 08.04.2013 р.);

5. Технічній регламент безпеки машин» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 № 62;

6. «Технічній регламент приладів, що працюють на газовому паливі» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013 р.);

7. «Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748;

8. «Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними пристроями» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 787 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 10.05.2012 та № 235 від 08.04.2013 р.)

9. «Технічній регламент пересувного обладнання, що працює під тиском» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 967 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013 р.);

10. Технічний регламент ліфтів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013 р.).