Якщо відповідність продукції підтверджено вимогам технічних регламентів України, які на неї поширюються, то ця продукція повинна бути промаркована Національним знаком відповідності. Маркування продукції Національним знаком відповідності є обов'язковою вимогою і виконується виробником або уповноваженим представником – резидентом України до початку його поставки на ринок України.

У випадках, якщо до процедур оцінки відповідності продукції притягувався орган оцінки відповідності (наприклад, проводив випробування зразків продукції, або проводив експертизу технічної документації на виріб, або оцінював систему управління якістю при виробництві виробів), то поряд зі знаком наноситься ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності, уповноваженого на право проведення робіт з відповідним технічним регламентам. Можливо нанесення ідентифікаційних номерів декількох ООВ, які проводили роботи з оцінки відповідності продукції вимогам відповідних технічних регламентів.

Знак відповідності ставиться на незнімну частину кожної одиниці виробу та (або) тару, упаковку, супровідну технічну документацію. Виконання Національного знака відповідності слід здійснювати способами, що забезпечують чітке зображення, стійкість до зовнішніх впливає чинникам, а також довговічність протягом встановленого терміну служби або придатності продукції. Опис та правила застосування Національного знака відповідності визначені постановою Кабінету Міністрів України № 1184 від 30.12.2015.

В Системі обов'язкової сертифікації УкрСЕПРО відповідність продукції, на яку органом сертифікації був виданий сертифікат відповідності, передбачалася маркування продукції знаком відповідності, прийнятим у системі сертифікації УкрСЕПРО.

Нанесення на сертифіковану продукцію знака відповідності УкрСЕПРО є добровільним і служить для інформування споживача про те, що продукція сертифікована у відповідності з правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО. Під знаком проставляється ідентифікаційний номер органу сертифікації, уповноваженого на проведення робіт в Системі УкрСЕПРО, який провів сертифікацію продукції і видав Сертифікат відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування знака відповідності викладені в ДСТУ 2296-93.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1184 від 30.12.2015.

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування