Сертифікація в регульованій і нерегульованій сфері (схеми сертифікації)

При сертифікації продукції в ООВ ТОВ «ЄВРО-ТИСК» в залежності від специфіки продукції та особливостей її виробництва, постачання і використання, а також можливих витрат заявника, застосовуються такі схеми сертифікації:

Cхема 1 - сертифікація одиничних виробів.

Застосовується для виробів, виготовлених в одному екземплярі. Схема передбачає випробування виробу і видачу сертифіката на цей виріб при позитивних результатах випробувань з терміном дії до 1 року. Обсяг випробувань встановлюється ООВ ТОВ «ЄВРО-ТИСК» і не передбачає методів, що носять руйнівний характер, викликають погіршення зовнішнього вигляду та порушення працездатності виробу.

Схема 2 - сертифікація партії продукції.

Застосовується для партії продукції, яка виготовлена за певний проміжок часу з однієї партії сировини, матеріалів, комплектуючих виробів або ввезена за одним товаросупровідним документом. Схема передбачає випробування зразків, відібраних з партії продукції, що сертифікується, та при позитивних результатах випробувань видачу сертифіката із зазначенням розміру партії з терміном дії до 1 року. При цьому якщо кількість одного типу продукції, що ввозиться не перевищує 10 шт. і продукція маркована марками закордонних сертифікаційних органів або знаком СЕ, підтвердженим Декларацією заявника, випробування проводиться за скороченою програмою і не передбачає методів, що носять руйнівний характер, викликають погіршення зовнішнього вигляду та порушення працездатності виробу.

При оцінюванні відповідності партії продукції можуть визнаватися результати оцінювання відповідності, проведеної органами з оцінки відповідності країн СНД, з якими укладені угоди на міжурядовому або на міжвідомчому рівні, на імпортовану в Україну продукцію, вироблену в цих країнах. При цьому, якщо кількість виробів, що постачаються не перевищує 10 шт., до заявки необхідно додати сертифікат відповідності, якщо більше 10 шт. - сертифікат відповідності і протокол випробувань. Після розгляду поданої документації ООВ ТОВ «ЄВРО-ТИСК» приймає рішення про повне визнання сертифіката та видачі свідоцтва про визнання або вважає за необхідне проведення додаткових випробувань, після проведення яких при позитивних результатах видається сертифікат відповідності з терміном дії до 1 року, але не пізніше, ніж строк дії поданих іноземних сертифікатів.

Схема 3 - сертифікація серійної продукції.

Застосовується як для вітчизняної, так і для імпортованої продукції. Схема передбачає аналіз поданої заявником документації (технічної, сервісної або експлуатаційної, відомостей про виробника тощо) і проведення випробувань відібраних зразків продукції. У разі якщо заявляється кілька моделей однотипної продукції, випробування проводяться на типовому представнику, визначеному ООВ. При позитивних результатах випробувань та аналізу представленої документації видається сертифікат відповідності з терміном дії до 1 року і оформляється сертифікаційна угода, що дає можливість виробнику маркувати продукцію знаком оцінки відповідності і передбачає проведення ООВ технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом проведення контрольних випробувань зразків. Періодичність та інші умови технічного нагляду встановлюються згідно ПЯ 21/01.15 Порядок проведення технічного нагляду за сертифікованими виробами.

Якщо за схемою 3 сертифікується продукція на стадії поставлення продукції на виробництво, можуть бути зараховані результати кваліфікаційних випробувань, якщо вони проведені акредитованою випробувальною лабораторією.

Схема 4 - сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва.

Ця схема передбачає обстеження виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва так і продукції походженням з інших держав.

Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення фактичного стану виробництва продукції вимогам документації для підтвердження можливості підприємства постійно випускати продукцію, що відповідає вимогам сертифікації.

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо-представниками заявленої продукції відібраних в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

При позитивних результатах обстеження виробництва та випробувань видається сертифікат відповідності з терміном дії до 2 років і оформляється сертифікаційна угода, що дає можливість виробнику маркувати продукцію знаком оцінки відповідності і передбачає проведення ООВ технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом проведення контрольних випробувань зразків. Періодичність та інші умови технічного нагляду встановлюються згідно ПЯ 21/01.15 «Порядок проведення технічного нагляду за сертифікованими виробами».

Схема 5 - сертифікація серійної продукції з оцінкою системи управління якістю.

Застосовується для оцінювання відповідності як вітчизняної, так і імпортованої продукції. Схема передбачає проведення випробувань зразків продукції (при оцінюванні відповідності декількох моделей - випробування типових представників) та оцінюванні відповідності системи управління якістю. При позитивних результатах випробувань і отримання сертифіката на систему управління якістю видається сертифікат відповідності з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю, але не більше ніж на 3 роки.