Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ТИСК ПЛЮС»

Дозвіл Держгірпромнагляду України № 444.13.63-74.20 діє до 16.07.18 р.
Дозвіл Держгірпромнагляду України № 1217.13.30 діє до 18.11.2018 р.

 1. Проводить експертне обстеження підприємств та розробляє висновок експертизи, для одержання Дозволу Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки відповідно до вимог постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107
 2. Розробляє та проводить супровід документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107) (договірна ціна)
 3. Проводить експертне обстеження підприємств та розробляє висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (договірна ціна)
 4. Проводить обстеження та розробляє декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки відповідно додатків №№ 6, 7 «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці і його територіальними органами» (постанова КМУ від 26.10.11 р. № 1107 ) (договірна ціна)
 5. Проводить експертне обстеження (аудит) системи управління охороною праці (СУОТ) підприємства та готує документацію з цього питання
 6. Розробляє проект колективного договору. Готує необхідну документацію для повідомної реєстрації (договірна ціна)
 7. Проводить аутсорсинг (функції створення і підтримки) системи управління охороною праці
 8. Надає організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці та промислової безпеки (договірна ціна)
 9. Проводить технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та їх елементів
 10. Розробляє паспорти на технологічне устатковання (договірна ціна)
 11. Відновлює паспорти відповідно «ПРАВИЛ…» на вантажопідіймальні крани і машини, ескалатори, підйомники, ліфти, котли, посудини що працюють під тиском