Навчально-методичний центр з професійно-технічного навчання робітничих кадрів та з охорони праці ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС»

Здійснює навчання з питань професійно-технічного навчання та охорони праці працівників (посадових осіб та робітничих кадрів) інших суб’єктів господарювання:

Свідоцтво ДП ГНМЦ Держгірпромнагляду України про внесення до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-21-16-005.11 від 15.12.2011 р.

Декларація відповідності матеріально-технічного забезпечення роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки про проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду України у Харківській області 21 березня 2014р. №35.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 636348 від 08.07.2014 р.

Навчально-методичний центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці, інших державних, міжгалузевих та галузевих нормативно-правових актів охорони праці, наказів, постанов і рішень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Положення та Статуту ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС».

Головними завданнями навчально-методичного центру є:

  1. Підготовка робітників початкового рівня кваліфікації (розряду, класу, категорії)
  2. Перепідготовка, навчання робітників іншим (суміжним) професіям
  3. Підвищення кваліфікації робітників відповідно до вимог науково-технічного прогресу й ринкової економіки
  4. Пропаганда й поширення знань і передового досвіду з питань охорони праці, безпеки людини й навколишнього середовища
  5. Навчання й перевірка знань посадових осіб і фахівців підприємств, фахівців з охорони праці
  6. Навчання і перевірка знань посадових осіб і фахівців згідно з нормативними актами з питань охорони праці, виконання яких входить до службових обов'язків
  7. Навчання й перевірка знань посадових осіб і спеціалістів перед допуском до робіт, для виконання яких необхідно попереднє спеціальне навчання
  8. Методична допомога службам охорони праці підприємств у вирішенні питань із організації та проведення навчання й перевірці знань працівників на підприємстві
  9. Поширення нормативної та іншої літератури з питань охорони праці і забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці на робочих місцях

Навчання з питань професійно-технічного навчання та охорони праці (за переліком) проводиться як в навчальних аудиторіях центру так і на території підприємства.

Навчання може проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасних методик навчання: модульного, дистанційного тощо, а також технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів, що дозволяє в повному обсязі та максимально в доступній формі викладати навчальний матеріал.

Для забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників із кожної професії в навчально-методичному центрі є відповідні навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, які оснащені необхідними засобами навчання.

Навчання проводять високопрофесійні викладачі з використанням автоекзаменатору «Охорона праці» НВП «ПРОТЕК».

Навчання може бути організовано на виробництві з застосуванням гнучкого графіка занять.

Перевірку знань здійснює комісія територіального управління Держгірпромнагляду України у Харківській області, за результатам видаються посвідчення встановленого зразку.