ДЕКЛАРАЦІЯ

щодо неупередженості органу з оцінки відповідності

ТОВ «ЄВРО-ТИСК»

Орган з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» заявляє, що керівництво, персонал ООВ і його комітети розуміють важливість неупередженості при виконанні робіт з сертифікації, керують конфліктами інтересів, які виникають при проведенні сертифікації і гарантують об'єктивність своєї сертифікаційної діяльності.

З метою забезпечення неупередженості своїх рішень керівництво ООВ бере на себе зобов'язання забезпечувати неупередженість дій при сертифікації продукції.

При цьому:

  1. ТОВ «ЄВРО-ТИСК» цілком виключає у своїй діяльності дискримінаційний підхід до замовників на будь-яких підставах;
  2. доступ до послуг, що надаються ООВ в межах його повноважень, і рівні економічні і юридичні права мають всі замовники незалежно від типу, масштабу, розташування та сфери діяльності їх організацій;
  3. рішення ООВ приймаються тільки на основі об'єктивних даних, отриманих при виконанні своєї сертифікаційної діяльності, і на них не впливають інтереси інших сторін чи осіб;
  4. до виконання робіт з сертифікації залучається тільки той персонал ООВ, зовнішні організації або особи, які не мають особистої зацікавленості будь-якого характеру - фінансового, представницького, взаємозв'язків у минулому і сьогоденні і ін..

Якщо будь-які взаємини представляють неприпустиму загрозу неупередженості при проведенні сертифікаційних робіт, то ООВ такі роботи не проводить.

ТОВ «ЄВРО-ТИСК» визначив, проаналізував і задокументував можливі конфлікти інтересів, що виникають при його сертифікаційній діяльності, у тому числі, будь-які конфлікти, які є результатом його взаємозв'язків у складі єдиного підприємства. ООВ вважає загрозою неупередженості своїм діям наступні основні потенційні джерела виникнення конфліктів інтересів:

  1. матеріальна зацікавленість організації в цілому і її персоналу зокрема, пов'язана з тим, що джерелом доходів ООВ є кошти, які сплачує йому замовник за виконувані роботи із сертифікації;
  2. взаємини з центральними та місцевими органами влади, пов'язані з правами власності, владою, управлінням, розподілом ресурсів і фінансів, а також з їх регуляторною політикою у сфері підтвердження відповідності;
  3. прихований або явний тиск, який чиниться постачальниками продукції на ринок України, дії інших Органів сертифікації, що обумовлені їх недобросовісною конкуренцією.

Генеральний директор ТОВ «ЄВРО-ТИСК»                                          Е. І. Сердюков