Політика в сфері якості

Політика керівництва ТОВ «ЄВРО-ТИСК» у сфері якості спрямована на створення і постійну підтримку умов, при яких запити, потреби замовників (споживачів) сьогодні і у перспективі - головне в роботі кожного співробітника.

Головна мета для всіх працівників ТОВ «ЄВРО-ТИСК» - забезпечення якості послуг, що представляються замовникам (споживачам). Ми повинні навчитися працювати так, щоб кожний міг пишатися результатами своєї праці. Тільки висока якість послуг, що представляються ТОВ «ЄВРО-ТИСК», можуть гарантувати успіх у замовників (споживачів).

Авторитет управління усередині ТОВ «ЄВРО-ТИСК» є безумовним та підтримується неухильним дотриманням декларуючим принципам, єдністю слова і діла.

Ми повинні робити все, щоб наші замовники (споживачі) бачили в нас підприємство високого рівня компетентності, що надає високоякісні послуги.

Кожний працівник ТОВ «ЄВРО-ТИСК» несе відповідальність за наслідки своїх дій та вчинків.

Керівництво ТОВ «ЄВРО-ТИСК» зобов'язується постійно сприяти підвищенню професійного рівня і майстерності співробітників, домагатися особистої участі кожного у удосконалюванні СУЯ.

Ми прагнемо бути визнаними одним із самих відповідальних підприємств у виконанні своїх зобов'язань перед нашими замовниками (споживачами), державою і суспільством.

Наша мета - бути кращими у всіх сферах нашої діяльності. Досягнення цієї мети можливо за рахунок:

  1. впровадження нововведень і розширення сфер діяльності
  2. постійного поліпшення в роботі, удосконалювання своєї професійної майстерності
  3. створення в колективі атмосфери довіри, творчого відношення до праці й економічної стабільності
  4. керування процесами послуг і СУЯ на основі обґрунтованих показників

Випереджаюче задоволення потреб замовників (споживачів) є нашим головним пріоритетом і основою для завоювання стійкої позиції на ринку надання послуг по оцінки відповідності продукції.

Директор ТОВ «ЄВРО-ТИСК»                                                    О. Е. Сердюков